Kartika-månaden – Damodara masa

6 oktober – t o m 3 november


Se och hör om denna speciella månad, och om äran i att offra en ghilampa till Herren Damodara.
I Kartika-månaden bör man dyrka Herren Damodara och dagligen recitera bönerna Sri Damodarastaka, som talats av vismannen Satyavrata och som attraherar Herren Damodara”
Sri Hari-bhakti-vilasa 2.16.198

See and hear about this special month and the glories of offering a ghee lamp to Lord Damodara.
In the month of Kartika one should worship Lord Damodara and daily recite the prayer known as Sri Damodarastaka, which has been spoken by the sage Satyavrata and which attracts Lord Damodara.”
Sri Hari-bhakti-vilasa 2.16.198Moder Yasoda binder Krishna
Mother Yasoda binds Krishna

Kartika-månaden – Vad blir din extra tjänst?

Month of Kartika – What will be your extra service?

Hör om den ärorika Kartika-månaden, om Krishnas lek etc.
Radio Krishna Program, Udaranga devi dasi

Hear the pastime of Krishna’s being bound by the love of His devoted Mother Yasoda
recorded reading by Udaranga devi dasi

Äran av att offra en ghilampa till Herren Damodara i Kartika – text

The glory of offering a ghee lamp to Lord Damodara in Kartika – text

Hur man offrar en ghilampa – text

How to offer a ghee lamp – text

Hör Sri Damodarastaka – bönerna sjungna av HH Bhakti Caru Swami Maharaja

Hear Sri Damodarastaka – the prayers sung by HH Bhakti Caru Swami Maharaja

Sri Damodarastaka – svensk text

Sri Damodarastaka – English text

Sri Damodarastaka – Sanskrit text

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare