Krishnarörelsens (ISKCONs) grundare: Hans Gudomliga Nåd A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada föddes 1896 i Calcutta i Indien.
     1922 träffade han sin andlige läromästare som uppmanade honom att åka till de engelsktalande länderna och lära ut Herren Chaitanyas lära.

 

 

Hans Gudomliga Nåd Shrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada är grundare-acharya till ISKCON. I Sverige kallas det vanligen Krishnarörelsen eller "Hare Krishna".

Efter 43 års förberedelser åkte Shrila Prabhupada 1965 till New York City med en fraktångare. Då var han praktisk taget utfattig. Det var efter nästan ett år av stora svårigheter som han grundade det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON) i juli 1966. Under hans omsorgsfulla vägledning, växte sällskapet till en världsomspännande organisation under ett decennium, med över 140 ashramas ( kloster), skolor, tempel, institut och jordbrukssamhällen.

För att läsa mer om Shrila Prabhupada kan du gå in på "Om Hare Krishna" och därifrån gå in på "Grundaren".