Den vediska litteraturen innehåller en mycket djup filosofi. Ordet Veda betyder just kunskap. Denna litteratur har bevarats och överlämnats av Indiens visa män till sina lärjungar, under tusentals år. Bhagavad-gita talades och nedtecknades för 5 000 år sedan, till exempel.

Dessa böcker presenterar en andlig vetenskap, med vilken man kan förstå livets mysterier som döden, lidandets orsak, kärleken, ondskan, livets mening, tidsfaktorn, den materiella existensen, transcendensen, karma, reinkarnation, andesjälen och Gud. Många fler ämnen diskuteras och uppenbaras i dessa böcker. Välkommen att upptäcka den vediska kunskapens dimensioner och hemligheter!

Dessa böcker är skrivna på sanskritspråket, som sägs vara världens äldsta språk. Shrila Prabhupada (ISKCONs, Krishnarörelsens grundare-acharya), har översatt dessa böcker åt oss på ett mycket unikt och ärligt sätt. Han lät den ursprungliga sanskritversen finnas med, därefter följer versens uttal skriven med latinska bokstäver; en så kallad transliterering. Sedan följer en ord-för-ord-översättning, därefter själva översättningen av versen och sedan följer Shrila Prabhupadas berömda och mycket älskade innebördsförklaringar. Han var mycket noga med att aldrig lägga in filosofiska spekulationer, och på så sätt är skrifterna bevarade "som de är" i sitt rena transcendentala och ursprungliga tillstånd. Därför kallas Prabhupadas Bhagavad-gita för Bhagavad-gita som den är.

Akademiker och dagens intellektuella människor, prisar dessa böcker. Och för alla sökare kommer dessa böcker att bli deras största skatt.

Nedan följer en lista på några av de böcker som vi säljer i Govindas butik. Är ni ute efter ett större urval, kan ni gå in på Govindas webbutik: www.govindasbutik.se.

Böckerna nedan beställes via:


 

Beställ här.

Bhagavad-gita som den är
översatt och kommenterad av A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Bhagavad-gita betyder Herrens lovsång och är den viktigaste litterära källan om yoga. Den utgör en komprimerad sammanfattning av Indiens vediska visdom.

Den talades av Krishna, Gudomens Högsta Personlighet, vid en mycket kritisk situation, då visdom är som mest behövd. Arjuna, den mäktige krigaren och Krishnas kära hängiven och vän, befann sig i ett djupt dilemma. Ödet hade tvingat in honom i ett enormt krig, där han skulle vara tvungen att döda sina vänner, gurus och släktingar. Hur löser man ett sådant problem på ett ansvarsfullt sätt och med ett rent samvete?

Med Krishnas lovsång och djupa visdom, lär sig Arjuna om verklig och falsk identitet, karma-yoga, jnana-yoga, bhakti-yoga, kunskap om det Absoluta, gudshängiven tjänst, den materiella naturens tre kvaliteter, de gudomliga och demoniska naturerna och om Gud.

Just denna Bhagavad-gita som den är, har kommit att bli den mest lästa i världen.

   
   

Beställ här.

Shrimad-Bhagavatam (12 böcker)
Översatt och kommenterad av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Shrimad-Bhagavatam, även kallad Bhagavata-purana, tillhör den femte Veda-boken. Detta är den främsta och mest lästa puranan, (krönikan) och den anses vara den naturliga kommentaren till Vedanta-sutra (Veda-skrifternas slutsatser), eftersom Vyasadeva är författare till båda.

Shrimad-Bhagavatam börjar där Bhagavad-gita slutar och handlar om Bhagavan Shri Krishnas andliga lekar. För sökaren som undrar över Guds utseende, egenskaper, hemvist och aktiviteter, är Shrimad-Bhagavatam unik i sina detaljerade avslöjanden om Honom.

Det är en spännande och verklig encyklopedi om vismäns och kungars äventyr i sitt sökande och möten med Den Absoluta Sanningen. Den handlar om yoga, meditation och mystiska fulländningar. Filosofin är mästerligt inspunnen i berättelserna och därmed lättare att förstå på djupet. Än en gång tar läsaren del av Shrila Prabhupadas mästerliga kommentarer till verserna.

Shrila Prabhupada hann bara översätta fram till den tionde boken, så detta finns på svenska och om man vill läsa elfte och tolfte boken, finns de översatta och kommenterade av hans lärjungar, på engelska.

   
   

Beställ här.

 

Shri Ishopanishad
Översatt och kommenterad av A.C. Bhaktivedanata Swami Prabhupada

Sanskritorden Shri Ishopanishad betyder "kunskapen som för en närmare den Högsta Personen".

Shri Ishopanisad beskriver hur man kan leva i denna värld utan att bli bunden till den av karma-lagen. Karma-lagen är lagen om handlingar och dess återverkan. Boken beskriver den Högste Herrens transcendentala aktiviteter på Upanishadernas karakteristiska sätt, anpassat till de filosofiskt lagda som är i ständigt behov av intellektuell akrobatik. För att ge ett smakprov kan ni få läsa det femte av de arton mantras, eller verserna:

"Den Högste Herren går och går inte. Han är långt borta, men Han är också mycket nära. Han är inuti allting, och ändå är Han utanför allting".

Översättaren, Shrila Prabhupada räddar oss som inte är så filosofiska, genom sina utmärkt tydliga innebördsförklaringar. Nu kan till och med ett normalt IQ förstå Upanishaderna, utan att det behöver komma ut rök genom öronen.

Vidare talar Shri Ishopanishad om hur man kommer över hat, sorg, illusion och avundsjuka. Läsaren får även hjälp med att förstå skillnaden mellan så kallad kunskap och verklig kunskap. Så kallad kunskap identifieras som förklädd okunnighet enligt Shri Ishopanishad. De ger också var sitt resultat, vilket är ytterst intressant. Vart leder min förvärvade kunskap mig egentligen? Har ni frågat er det någon gång?

De sista verserna beskriver hur man på ett praktiskt och verkligt sätt kan komma i kontakt med den andliga dimensionen och transcendera den illusoriska materiella världen. Shri Ishopanishad rekommenderas till alla sökare eller nyfikna som vill ha en praktisk yoga-process i ett nötskal och som ger ett påtagligt resultat!

   
   

Beställ här.

Prabhupada - Människan, helgonet, hans liv, hans arv
Skildrad av Satsvarupa das Goswami, lärjunge till A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Prabhupada-lilamrita är en historisk bok om hur en gammal indisk man vid 70-års ålder gör det omöjliga.

Efter flera decennier av förberedelser, åker han till New York för att utföra sitt livs mission. På 12 år lyckas han lägga grunden för Krishnarörelsen eller ISKCON, därefter har hans lärjungar fortsatt att bevara och utveckla Krishnarörelsen.

Läs om hur Prabhupada bar sig åt, vilka problem han stöter på och hur han löser dem på sitt transcendentala sätt. Denna bok är en historik vittnesbörd, över en världsomspännande spridning av vaishnava-religionen och kulturen under 60- och 70-talen. Denna gång handlar det inte om några blodiga korståg, utan om en sjungande "armé" av västerländska ungdomar, som i Prabhupadas heliga person, fann en äkta andlig mästare och en andlig ambassadör.

   
   

Beställ här.

Krishna - all glädjes källa (3 böcker)
Av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

En prosaskildring om Krishnas transcendentala lekar på denna jordplanet.

Krishna uppenbarade sig i Mathura Vrindavana utanför New Delhi för 5 000 år sedan. Hans gärningar nedtecknades i versform i Shrimad-Bhagavatams 10:e bok. Shrila Prabhupada valde att skriva en prosa skildring av den med filosofin inspunnen i berättelserna.

För sökaren, eller den nyfikne som önskar känna till detaljer om Gud, Krishna, så är "Krishna all glädjes källa" en guldgruva. Från orsaken till Krishnas nedstigande, till hans försvinnande från denna jordplanet, finns skildrade och alla fantastiska bedrifter och äventyr och kärleksfulla utbyten däremellan.

Dessa är inga vanliga materiella berättelser. De är helt andliga och ger därför glädje till alla som hör eller läser om dessa Guds transcendentala lekar, det spelar ingen roll om man är barn eller vuxen. Därav namnet; "Krishna all glädjes källa".

   
   

Beställ här.

Chaitanya-charitamrita (4 böcker)
Översatt och kommenterad av A.C. Bhaktivedanata Swami Prabhupada

Chaitanya-charitamrita är ett av världens mest betydelsefulla filosofiska verk.

Författaren till detta oslagbara verk om Herren Chaitanya är Krishnadasa Kaviraja Gosvami. Krishnadasa var ett stort helgon och en förtrolig lärjunge till Ragunatha Dasa Gosvami. Raghunatha var en välkänd asket och ett helgon och han var en av Herren Chaitanys intima följeslagare.

Herren Chaitanyas identitet och mission avslöjas av författaren. Hans nektarljuva lekar beskrivs på ett utomordentligt poetiskt språk, som får håren att resa sig. Till läsarens häpnad avslöjas att Herren Chaitanya är Krishnarörelsens fader, där Han översvämmar Indiens 1500-tal med sina extatiska lovsånger till Gud, Krishna. Varje person som fick Hans nåd, förlorade sig själv i det Heliga Namnets lycksaliga ocean.

Han spred Hare Krishna-mantrat till de mest fallna, så stor var Hans nåd. På den tiden fick bara de mest kvalificerade brahmanerna uttala detta mycket heliga mantra:

Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama Rama, Hare Hare

Chaitanya-charitamrita kan uppskattas mest av den som läst och förstått Bhagavad-gita och Shrimad-Bhagavatam, därför att dess filosofi är mycket upphöjd. Det är inget torrt spekulativt filosofiskt verk, utan den är inlagd i Krishnadasa Kaviraja Gosvamis poetiska språk.

   
   

Beställ här.

Hängivenhetens nektar
Översatt av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Hängivenhetens nektar är en sammanfattning av filosofen och helgonet Shrila Rupa Gosvamis Bhakti-rasamrita-sindhu. Rupa Gosvami var Herren Chaitanyas främsta lärjunge och denna bok är hans litterära mästerverk. Hängivenhetens nektar är en klassiker bland litteratur om bhakti-yoga.

Den beskriver den fullständiga vetenskapen om bhakti-yoga. Bhakti-yoga är vetenskapen om hur man kommer i kontakt med Gud genom transcendental kärleksfull tjänst till Honom. De ämnen som beskrivs är bland annat: ren hängiven tjänst till Gud; Krishna, extatisk gudskärlek, Krishnas egenskaper, reglerande principer för hängiven tjänst.

Med andra ord handlar den om en Gudshängivens inre liv, hjärta och sinne. Även de olika stegen av gudsförverkligande beskrivs, från nybörjar symptomen till det mest avancerade tillståndet av andlig fulländning. En bok för alla som allvarligt strävar efter gudsförverkligande.Om du är intresserad av rökelser och andra produkter, vänligen besök: