Tapasa Dasa är ursprungligen från Norge. Han har varit med i Krishnarörelsen i många år och han är väl bevandrad i den Krishnamedvetna filosofin. Han är tempelföreståndare och en van föredragshållare inte minst vid skolbesök.

 

 

På Hare Krishna Center i Stockholm kommer det årligen många skolklasser på studiebesök. Men det händer också att en Krishna hängiven åker ut och besöker skolklasser. Detta är något man får komma överens om.

Föredragen brukar behandla den gundläggande filosofin som den är framlagd av Krishna i Bhagavad-gita. Därefter finns det möjlighet för eleverna att ställa sina frågor. Det är bra att på förhand skriva ner sina frågor och även under föredraget.

För bokning av studiebesök och skolbesök är ni välkomna att ringa till Tapasa Dasa på följande två telefonnummer:
0700-908108,
08 - 25 17 42
eller skriva ett e-mail till:
info@harekrishnastockholm.com