top_img
bhagadavita

Bhagavad-gita som den är översatt och kommenterad av A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Bhagavad-gita betyder Herrens lovsång och är den viktigaste litterära källan om yoga. Den utgör en komprimerad sammanfattning av Indiens vediska visdom.
Den talades av Krishna, Gudomens Högsta Personlighet, vid en mycket kritisk situation, då visdom är som mest behövd. Arjuna, den mäktige krigaren och Krishnas kära hängiven och vän, befann sig i ett djupt dilemma. Ödet hade tvingat in honom i ett enormt krig, där han skulle vara tvungen att döda sina vänner, gurus och släktingar. Hur löser man ett sådant problem på ett ansvarsfullt sätt och med ett rent samvete?
srimad bhagavatam

Shrimad-Bhagavatam (12 böcker) Översatt och kommenterad av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Shrimad-Bhagavatam, även kallad Bhagavata-purana, tillhör den femte Veda-boken. Detta är den främsta och mest lästa puranan, (krönikan) och den anses vara den naturliga kommentaren till Vedanta-sutra (Veda-skrifternas slutsatser), eftersom Vyasadeva är författare till båda. Shrimad-Bhagavatam börjar där Bhagavad-gita slutar och handlar om Bhagavan Shri Krishnas andliga lekar. För sökaren som undrar över Guds utseende, egenskaper, hemvist och aktiviteter, är Shrimad-Bhagavatam unik i sina detaljerade avslöjanden om Honom.
srimad bhagavatam

Shri Ishopanishad Översatt och kommenterad av A.C. Bhaktivedanata Swami Prabhupada

Shri Ishopanisad beskriver hur man kan leva i denna värld utan att bli bunden till den av karma-lagen. Karma-lagen är lagen om handlingar och dess återverkan. Boken beskriver den Högste Herrens transcendentala aktiviteter på Upanishadernas karakteristiska sätt, anpassat till de filosofiskt lagda som är i ständigt behov av intellektuell akrobatik.
Prabhupada

Prabhupada - Människan, helgonet, hans liv, hans arv Skildrad av Satsvarupa das Goswami, lärjunge till A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Prabhupada-lilamrita är en historisk bok om hur en gammal indisk man vid 70-års ålder gör det omöjliga. Efter flera decennier av förberedelser, åker han till New York för att utföra sitt livs mission. På 12 år lyckas han lägga grunden för Krishnarörelsen eller ISKCON, därefter har hans lärjungar fortsatt att bevara och utveckla Krishnarörelsen.
krishna

Krishna - all glädjes källa (3 böcker)
Av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

En prosaskildring om Krishnas transcendentala lekar på denna jordplanet. Krishna uppenbarade sig i Mathura Vrindavana utanför New Delhi för 5 000 år sedan. Hans gärningar nedtecknades i versform i Shrimad-Bhagavatams 10:e bok. Shrila Prabhupada valde att skriva en prosa skildring av den med filosofin inspunnen i berättelserna.
chaitanya

Chaitanya-charitamrita (4 böcker)
Översatt och kommenterad av A.C. Bhaktivedanata Swami Prabhupada

Chaitanya-charitamrita är ett av världens mest betydelsefulla filosofiska verk. Författaren till detta oslagbara verk om Herren Chaitanya är Krishnadasa Kaviraja Gosvami. Krishnadasa var ett stort helgon och en förtrolig lärjunge till Ragunatha Dasa Gosvami. Raghunatha var en välkänd asket och ett helgon och han var en av Herren Chaitanys intima följeslagare.
srimad bhagavatam

Hängivenhetens nektar
Översatt av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Hängivenhetens nektar är en sammanfattning av filosofen och helgonet Shrila Rupa Gosvamis Bhakti-rasamrita-sindhu. Rupa Gosvami var Herren Chaitanyas främsta lärjunge och denna bok är hans litterära mästerverk. Hängivenhetens nektar är en klassiker bland litteratur om bhakti-yoga.