Det här är ett speciellt
ISKCON-Stockholm Sastra Dana Program,
som avser att sponsra boken Prabhupada dvs. biografin,
vilket innebär att låta nya personer
få möjlighet att stifta bekantskap med
Hans Gudomliga Nåd A C Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Människan, Helgonet, Hans liv och Hans arv
och därmed chansen att göra sina liv perfekt lyckade.

Att sponsra Srila Prabhupada-böcker
innebär högsta möjlighet för andra
och hjärtats rening för en själv!

Du kan kontakta Bhaktiniddhi das
eller Udaranga devi dasi, udaranga.jps@gmail.com
eller göra en överföring till PlusGiro kontot nr 183030-6

All ära till din tjänst!

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare